Mgr. Ivana TRMAČOVÁ

Bachelor's thesis

Multikulturní společnost jako výzva pro sociální pedagogiku

Multicultural society as a challenge for social pedagogy
Abstract:
Práce Multikulturní společnost jako výzva pro sociální pedagogiku se věnuje migraci Ukrajinců do České republiky a jejich používání transnacionálních sítí. V teoretické části jsou popisovány a vysvětleny následující pojmy: transnacionalismus, transnacionální migrace, transnacionální sociální pole, transnacionální sociální sítě, transnacionální rodina, sociální kapitál, migrační politika České republiky …more
Abstract:
The thesis Multicultural society as a challenge for social pedagogy deals with the migration of Ukrainians in the Czech Republic and their use of transnational social networks. In the theoretical part are described and explained the following concepts: transnationalism, transnational migration, transnational social fields, transnational social networks, transnational family, social capital, migration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2013
Accessible from:: 29. 11. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michal Vavřík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TRMAČOVÁ, Ivana. Multikulturní společnost jako výzva pro sociální pedagogiku. Brno, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.11.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 11. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe