Bc. Linda Sýkorová

Diplomová práce

Nárůst prevalence diagnóz v populaci z důvodu ignorování base-rate při jejich stanovování – simulační studie

Increase in the prevalence of diagnoses due to base-rate ignorance - a simulation study
Anotace:
Cílem simulační studie bylo propojit poznatky z oblasti kognitivní psychologie a uvažování o pravděpo-dobnostech jevů s prvky systémově dynamického přístupu. Jejich zasazením do kontextu udělování dia-gnóz v pedagogicko – psychologických poradnách vznikl dvoustupňový model diagnostického procesu, sestávající ze subsystému screeningu a subsystému diagnostického procesu v poradenském zařízení. Jeho smyslem …více
Abstract:
The aim of the simulation study was to link the knowledge from the field of cognitive psychology and the thinking about the probability of phenomena with elements of a system-dynamic approach. Their place-ment in the context of diagnosing in pedagogical and psychological counseling centers resulted in a two-stage model of the diagnostic process, consisting of the subsystem of screening and the diagnostic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Bouša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií