Zuzana BOUDOVÁ

Bachelor's thesis

Odhad spotřebního chování v oblasti služeb cestovního ruchu u osob ve věku 50-65 let

Estimation of consumer behavior in tourism services at people aged 50-65
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá otázkou spotřebního chování lidí ve věku 50 ? 65 let v oblasti cestovního ruchu.Výstupem bakalářské práce je návrh nového produktu pro stanovenou cílovou skupinu a jeho jednoduchá kalkulace. Posledním uvedeným bodem jsou doporučení pro podnikatelské subjekt, které bych chtěly tento návrh případně realizovat.
Abstract:
This Bachelor Thesis deal with consumer behavior in tourism of the people in 50 ? 60 age. Part of this thesis is the definitoin of the agr group, which was form in based of own research. The conclusion of this thesis is proposal of the new product for target group and its simple calculation. Last point in this thesis is recommendation for business subject, who wants to realized this product.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BOUDOVÁ, Zuzana. Odhad spotřebního chování v oblasti služeb cestovního ruchu u osob ve věku 50-65 let. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická