Bc. Jana Zemánková

Master's thesis

CRISPR/Cas9 v editaci genomu Brassica sp.

CRISPR/Cas9 in genome editing of Brassica sp.
Anotácia:
CRISPR/Cas9 je v dnešní době nejmodernější molekulárně-biologickou metodou šlechtění rostlin. Touto metodou můžeme způsobit cílené mutace v námi zvolených genech a umožňuje nám tak rychlejší a specifičtější šlechtění, než nám nabízí dosavadní klasické šlechtící postupy. Tato práce je zaměřena na tvorbu konstruktů pro metodu CRISPR/Cas9, které způsobí mutace v genech zapojených do biosyntézy auxinů …viac
Abstract:
CRISPR/Cas9 is one of the most popular molecular method in breeding. This approach allows us to create target mutations in chosen genes and it provides us with a quick and specific breeding solution in comparison with clasical breeding methods. In this thesis, constructs for the CRISPR/Cas9 method will be created in order to cause mutation in auxin biosynthesis genes. The functionality is verified …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedúci: Ph.D. Helene Robert Boisivon

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Experimental Biology / Special Biology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.