Bc. Jiří Weiser

Diplomová práce

TCP vrstva pro verifikační nástroj DIVINE

TCP Layer for Divine Model Checker
Anotace:
V práci je prezentována motivace pro distribuované výpočty a jejich vztah ke knihovně MPI. Dále je v práci navržen a popsán nový přístup k řízení distribuovaného výpočtu, který lze použít v lokálních sítích. V závěru práce je nové řešení experimentálně porovnáno s knihovnou MPI. Porovnání je zaměřeno převážně na paralelní přístup ke komunikačnímu rozhraní.
Abstract:
This thesis presents the motivation for distributed computation and its relation to MPI library. Furthermore, new library for distributed computation in local networks is designed and described in the thesis. The new approach and MPI are experimentally compared in the conclusion of the thesis. The comparison is mainly focused to a parallel access to the communication interface.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma