Bc. Tereza Kroužilová

Master's thesis

Nový podnikatelský záměr podniku Apollo, s.r.o.

New business plan of company Apollo Ltd.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro existující podnik Apollo, s.r.o., jejímž předmětem podnikání je nákup a prodej stínicí techniky, těsnění a dalších komponentů do oken a dveří. Základem pro nový podnikatelský plán je rozšíření podnikatelské aktivity. Návrh je založen na teoretických poznatcích z této oblasti a analýze trhu.
Abstract:
This master´s thesis deals with a new business plan for existing company Apollo Ltd., and the subject of business is purchase and sale of shielding technique, seal and another components for windows and doors. The basis for a new business plan is expanding of business activity. The plan is based on theoretical part of this area and market analysis.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Reader: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance