Bc. Simona Skaličanová

Bakalářská práce

Family in Ruins: Destruction of the Family and Influence of the Occult in The Witch (2015) and Hereditary (2018)

Family in Ruins: Destruction of the Family and Influence of the Ocult in The Witch (2015) and Hereditary (2018)
Anotace:
Táto bakalárska práca analyzuje rozpad rodín and vplyv okultných prvokv na ich rozpad vo filmoch Hereditary (2018) a The Witch (2015). Práca sa zameriava na rodičovský narcizmus a jeho rolu v rozpade rodiny.
Abstract:
This thesis analyzes the destruction of the family and the influence of the occult on its destruction in film Hereditary (2018) and The Witch (2015). The thesis looks at parental narcissism and its role in the destruction of the family.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jan Čapek
  • Oponent: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma