Bc. Lucie Kopřivová

Bakalářská práce

Homoparentální rodiny

Homoparental family
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Homoparentální rodiny“ se týká homosexuálních párů, kteří spolu vychovávají děti. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část práce je věnována základním pojmům souvisejících s homosexualitou a homoparentalitou. Dále se tato část práce věnuje možnostem vzniku homoparentálních rodin. V práci jsou rozebrány právní aspekty homoparentality …více
Abstract:
This bachelor thesis on topic „Homoparental Families“, is focused on homosexual couples which are raising children. This thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part is focused on basic terminology about homoparentality and homosexuality. Theoretical part also discusses the possibilities of building homoparental families. The legal aspects of homoparentality are analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy