Ing. Lenka Šubrtová

Diplomová práce

Výnosy v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Revenue According to International Financial Reporting Standards
Anotace:
Cílem diplomové práce „Výnosy v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví“ je popsat metody uznávání a oceňování výnosů z pohledu mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Práce je zaměřena na výnosy z hlavní podnikatelské činnosti společnosti. Pro úplnost je uvedeno srovnání s českou účetní legislativou. V první části budou shrnuty nejdůležitější teoretické poznatky. Ve druhé …více
Abstract:
The target of this diploma thesis „Revenue According to International Financial Reporting Standards“ is to describe the recognition and measurement of revenues from the view of International Financial Reporting Standards (IFRS). The thesis is focused on revenues which arise from the main entrepreneurial activity. For completeness there is a comparision with the czech accounting legislation. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta