Martin Slaný

Disertační práce

Provázanost trhu práce a měnové politiky: NAIRU, hystereze a reakce měnové politiky

Interconnection between labor market and monetary policy: NAIRU, unemployment hysteresis and monetary policy responses
Anotace:
Disertační práce se věnuje analýze vzájemné vazbě trhu práce a měnové politiky pomocí dvou základních teoretických konceptů -- hypotézy přirozené míry, resp. NAIRU, a hypotézy hystereze. První kapitola rozebírá nejčastější podoby Phillipsovy křivky, jež je ústředním modelem makroekonomické teorie ve vazbě trhu práce a měnové politiky. Navazuje kapitola pojednávající o exogenním konceptu NAIRU, která …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with relation between labour market and monetary policy referring to two fundamental theoretical concepts -- natural rate hypothesis (or NAIRU) and unemployment hysteresis hypothesis. The first chapter outlines the most frequent values of the Phillips curve, the fundamental model of macroeconomics theory in the relation between the labour market and the monetary policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2014
  • Vedoucí: Vladimír Tomšík
  • Oponent: Martin Mandel, Milan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43820