Bc. Ludmila Fantová

Master's thesis

Převod účetní závěrky sestavené dle českých účetních předpisů na IFRS

Conversion of Financial Statements Prepared in Accordance with Czech Accouting Rules into IFRS
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá účetní závěrkou sestavenou podle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Pozornost je soustředěna na srovnání právní úpravy účetnictví v ČR a účetnictví dle IFRS. Tato práce analyzuje vliv rozdílné metodiky vycházející z právní úpravy účetnictví s dopadem na hodnoty aktiv, pasiv, nákladů, výnosů i na výsledek hospodaření v účetnictví vybraného …viac
Abstract:
This Master´s thesis deals with financial statements prepared in accordance with Czech Accounting Rules and International Financial Reporting Standards. There is an attention concentrated on a comparison of accounting rules in the Czech Republic and accounting in compliance with International Financial Reporting Rules. This work analyses impact of a different methodologies based on accounting legislation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedúci: Ing. Jarmila Pavlasová
  • Oponent: Ing. Marie Jakubcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting