Bc. Barbora Říhová

Diplomová práce

Hodnocení marketingových kampaní Česko chutná skvěle, Jak chutná Česko, Česká chuťovka, Zlatý kuchař, Czech Specials, Znojemský hrozen

Evaluating of marketing campaigns Czech tastes great, How tastes Czech, Czech apetite, Golden chef, Czech Specials, Znojmo Grape
Anotace:
Ve své závěrečné práci se zaměřuji na hodnocení marketingových kampaní. Cílem mé práce je zhodnotit jejich propagaci a zjistit povědomí veřejnosti o těchto projektech. Diplomová práce je rozdělena do šesti částí. V první - teoretické části se věnuji shrnutí obecných teoretických faktů z oblasti cestovního ruchu, ve druhé – teoretické části pak marketingu a marketingové komunikaci. Ve třetí části uvádím …více
Abstract:
In his final work I am focused on the evaluation of marketing campaigns. The aim of my work is to evaluate and determine their promotion of awareness public about these projects. The thesis is divided into six parts. In the first - theoretical part is devoted to a summary of the general theoretical facts in tourism, in the second - the theoretical part, the marketing and marketing communications. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Holoubek, doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze