Petra Faltýnková

Bakalářská práce

Evropský trh žárovzdorných materiálů

European Refractory Materials Market
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na žárovzdorné materiály a suroviny pro jejich výrobu, které mají široké využití v metalurgickém, sklářském a keramickém průmyslu a mnoha dalších odvětvích.V první části se práce detailně zabývá charakteristikou a rozdělením žárovzdorných materiálů podle využití a složení a také mechanickými, chemickými a tepelnými vlastnostmi, které jsou pro žárovzdorné materiály …více
Abstract:
This thesis is focused on refractories and raw materials for their production, which are widely used in metallurgical, glass and ceramic industry and many other industries.In the first part of the work examines in detail the characteristics and distribution of refractory materials according to use and composition, and mechanical, chemical and thermal properties, which are important for refractories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Filip Ovčačík
  • Oponent: Hana Eleková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí