Bc. Vlastimil Kosina

Bakalářská práce

Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva

Domestic violence as a socially - pathological phenomenon from the wiew of criminal - law
Anotace:
Kosina Vlastimil „Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva“. Bankovní institut Vysoká škola a.s. Praha, 2009. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku domácího násilí jako patologického jevu. Jsou zda zpracovány nejběžnější případy a formy domácího násilí, popsány jeho příčiny, osobnost pachatele, i osobnost oběti. V bakalářské práci jsou zpracovány jednotlivá trestně …více
Abstract:
„A Domestic Violence as a Social and Pedagogical Phenomenon From the Viewpoint of Criminal Law.“ The thesis surveys the domestic violence as a pathological phenomenon. It compiles the most common occurrences and forms of domestic violence, its causes are described as well as a personality of its culprits and victims. In the thesis there are juridical enactments related to the demonstrations of domestic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Anežka Forstová
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sovák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS