Theses 

Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva – Bc. Vlastimil Kosina

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vlastimil Kosina

Bakalářská práce

Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva

Domestic violence as a socially - pathological phenomenon from the wiew of criminal - law

Anotace: Kosina Vlastimil „Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva“. Bankovní institut Vysoká škola a.s. Praha, 2009. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku domácího násilí jako patologického jevu. Jsou zda zpracovány nejběžnější případy a formy domácího násilí, popsány jeho příčiny, osobnost pachatele, i osobnost oběti. V bakalářské práci jsou zpracovány jednotlivá trestně právní ustanovení související s projevy domácího násilí. Nedílnou součástí bakalářské práce jsou strategie postupu policistů Policie České republiky, jakož i jejich oprávnění a povinnosti při řešení případů domácího násilí, od fáze prvního kontaktu a přístupu k pachateli i oběti z hlediska policejní taktiky, trestně právních a pedagogicko psychologických postupů.

Abstract: „A Domestic Violence as a Social and Pedagogical Phenomenon From the Viewpoint of Criminal Law.“ The thesis surveys the domestic violence as a pathological phenomenon. It compiles the most common occurrences and forms of domestic violence, its causes are described as well as a personality of its culprits and victims. In the thesis there are juridical enactments related to the demonstrations of domestic violence. The inseparable components of the thesis are also strategies of methods of Czech Republic police forces, as well as their competences and duties connected with a solving the cases of domestic violence, from the phase of a first contact and an attitude to a culprit and a victim from the viewpoint of police tactic, juridical and pedagogical and psychological procedures.

Klíčová slova: Domácí násilí, rodina, oběť, pachatel, patologické jevy, trestně právní ustanovení, postup Policie ČR, oprávnění povinnosti, komunikace. a domestic violence, a family, a victim, a culprit, pathological phenomenons, juridical enactments, methods of Czech Republic police forces, competences, duties, a communication.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Anežka Forstová
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sovák

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:34, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz