Veronika BOROVIČKOVÁ

Bakalářská práce

Obraz kněžny Libuše ve vybraných básnických dílech národního obrození

The Image of Princess Libuše in Selected National Revival Poetic Works
Anotace:
Cílem této práce bylo vystihnout obraz kněžny Libuše ve vybraných básnických dílech národního obrození. První část bakalářské práce popisuje situaci českého národa na počátku 19. století, a to v souvislosti se vzniklými díly, jako jsou Děvín, Rukopisy zelenohorský a královédvorský, Slávy dcera a Lilie a růže. Následně byla tato díla interpretována z hlediska pohledu na kněžnu Libuši. Druhá část se …více
Abstract:
Express princess Libuse's depiction in chosen national revival pieces is the object of this thesis. First part of thesis describes Czech nation situation in the start of 19th century in connection with pieces arisen like Děvín, Rukopisy zelenohorský a královédvorský, Slávy dcera and Lilie a růže. These pieces were interpretted regarding on princess Libuse. Second part is look into character of princess …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Václav Jindráček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOROVIČKOVÁ, Veronika. Obraz kněžny Libuše ve vybraných básnických dílech národního obrození. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta