Bc. Radana Kubová, Ph.D.

Master's thesis

Mechanismus regulace procesu prosazování zájmů v Evropské unii: lobbistické kodexy chování

The Mechanism Regulating the Process of Interest Assertion in the European Union: Lobbyists' Codes of Conduct
Abstract:
Tato práce se zaměřila na používání lobbistického kodexu chování jako jednoho z možných nástrojů regulace lobby v rámci EU. Účinnost kodexu při regulaci lobby je demonstrována na příkladu Kanady a Austrálie. Práce dále zkoumá dva možné směry působení mezi rovinou institucí EU a rovinou členských států: perspektivu „shora-dolů“ (top-down), tedy že tlak na regulaci lobby s pomocí kodexu chování vykonávají …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the application of the lobbyists’ code of conduct as one of the possible mechanisms of lobby regulation in the European Union (EU). The examples of Canada and Australia are used to demonstrate the efficiency of the code in lobbying regulation. Two possible directions of influence between the EU institutions and the member states are examined: the top-down perspective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií