Lenka GORNÁ

Bakalářská práce

From Innocence to Experience: Philip Pullman's Bildungsroman

From Innocence to Experience: Philip Pullman's Bildungsroman
Abstract:
Bakalářská práce Od nevinnosti ke zkušenosti: Bildungsroman Philipa Pullmana popisuje vývoj, zrání a dospívání hlavní protagonistky Lyry v trilogii Jeho temné esence a analyzuje, zda se dospívání reflektuje ve zvolených fantastických prvcích, což je také hlavním cílem této bakalářské práce. V první části je popsána fantastická literatura, život a dílo autora, elementy, které ovlivňují jeho tvorbu, …více
Abstract:
Bachelor Thesis on From Innocence to Experience: Philip Pullman's Bildungsroman describes the development, maturing and coming-of-age of the main protagonist, Lyra, in the trilogy His Dark Materials and analyses if the coming-of-age process is reflected in chosen fantastic elements, which is also the main aim of this thesis. The first part describes the fantasy literature, author's life and works, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Fonfárová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GORNÁ, Lenka. From Innocence to Experience: Philip Pullman's Bildungsroman. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe