Lenka GORNÁ

Bachelor's thesis

From Innocence to Experience: Philip Pullman's Bildungsroman

From Innocence to Experience: Philip Pullman's Bildungsroman
Abstract:
Bakalářská práce Od nevinnosti ke zkušenosti: Bildungsroman Philipa Pullmana popisuje vývoj, zrání a dospívání hlavní protagonistky Lyry v trilogii Jeho temné esence a analyzuje, zda se dospívání reflektuje ve zvolených fantastických prvcích, což je také hlavním cílem této bakalářské práce. V první části je popsána fantastická literatura, život a dílo autora, elementy, které ovlivňují jeho tvorbu, …more
Abstract:
Bachelor Thesis on From Innocence to Experience: Philip Pullman's Bildungsroman describes the development, maturing and coming-of-age of the main protagonist, Lyra, in the trilogy His Dark Materials and analyses if the coming-of-age process is reflected in chosen fantastic elements, which is also the main aim of this thesis. The first part describes the fantasy literature, author's life and works, …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014
Accessible from:: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Vladimíra Fonfárová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GORNÁ, Lenka. From Innocence to Experience: Philip Pullman's Bildungsroman. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe