Bc. Lucie Strouhová

Master's thesis

Vývoj školské správy na našem území

The Development of the Administration of Education System within our Territory
Anotácia:
Diplomovou práci jsem vypracovala na téma „Vývoj školské správy na našem území v období feudálního státu až do roku 1848“. Cílem této mé práce bylo přiblížit klíčové vývojové fáze ve školské správě na našem území od jejích raných prvopočátků až do revolučního roku 1848. Toto obsáhlé téma jsem chronologicky rozčlenila do tří kapitol, podle jednotlivých časových období, ve kterých se postupně vyvíjel …viac
Abstract:
The theme of my diploma thesis is „The Development of the Administration of Education System within our Territory in the feudal period until 1848 “. The aim of this thesis is to describe key development phases of the school administration in our country from its very beginnings to the revolution of 1848. This comprehensive theme is devided in a chronological order into three chapters reflecting the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2013
  • Vedúci: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta