Bc. Kateřina ŠINDELOVÁ

Diplomová práce

Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů v následné péči

Health and Social Characteristics of Seniors in Long Term Care Institutions
Anotace:
Cílem práce bylo charakterizovat skupinu osob starších 65 let hospitalizovaných v léčebně dlouhodobě nemocných (LDN); zhodnotit jejich zdravotní a sociální stav se zaměřením na funkční schopnosti a psychické zdraví. Metoda: Pro komplexní hodnocení seniorů byl použit standardizovaný formulář pro zařízení dlouhodobé péče interRAI LTCF 09, který využívají poskytovatelé zdravotní péče pro posouzení klíčové …více
Abstract:
Purpose of master thesis was characterize group of elderly persons 65 years old and more years hospitalized in long term care facility; assess their health and social status and focus on functional ability and mental health. Methods: For comprehensive assessment of seniors has been used standardized form interRAI LTCF 09 which is used by health care providers for assessment of key areas of functional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011
Zveřejnit od: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠINDELOVÁ, Kateřina. Zdravotní a sociální charakteristiky seniorů v následné péči. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta