Klára ŠŤASTNÁ

Bakalářská práce

Marketingové komunikace profesionálního a neprofesionálního divadla

Marketing Communications of Professional and Nonprofessional Theater
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá marketingovými komunikacemi profesionálních a neprofesio-nálních divadel, jejich zákazníkem a zevrubně i managementem. Teorie je poté aplikovaná na profesionální Divadlo Husa na provázku a neprofesionální divadlo Prkno. Výzkum se zaměřuje na vnímání těchto divadel u jejich diváků. Cílem práce je zjistit jak působí mar-ketingové komunikace profesionálních a neprofesionálních …více
Abstract:
The bachelor?s thesis explores the marketing communications of professional and non-professional theaters, their customer base and at large their management. The theory is ap-plied to a professional theatre called Husa na provázku and to an amateur theatre called Prkno. The research focuses on the perception of these theatres by theatre-goers. The aim of this thesis is to find out what impression the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŤASTNÁ, Klára. Marketingové komunikace profesionálního a neprofesionálního divadla. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace