Mgr. Jitka Hričková

Master's thesis

Cisterciácký klášter Vallis sanctae Mariae v Oslavanech a jeho hospodářský vývoj v letech 1225-1471

Vallis sanctae Mariae Cloister in Oslavany and Its Economic Development 1125-1471
Abstract:
Úkolem této magisterské diplomové práce bylo zachytit hospodářský vývoj cisterciáckého kláštera Vallis sanctae Mariae v Oslavanech v jeho jednotlivostech i v obecnějších tendencích, nastínit strukturu jeho panství a vlivy, které na klášterní statky působily. Období, na něž se tato práce zaměřila, určují léta 1225 až 1471.
Abstract:
The aim of this Diploma Thesis was to show the economic development of the Cistercian Cloister Vallis Sanctae Mariae in Oslavany in its details and more general tendencies and also to describe the structure of its rule and the effects which influenced its property. This work focused on the period limited by the years 1225 to 1471.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 8. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta