Mgr. Lucie Michelova

Bakalářská práce

Průběh sametové revoluce v roce 1989 v divadlech ve Zlíně a v Uherském Hradišti

The Process of So-called „Velvet revolution“ in the Year 1989 Concerning Theatres in Zlín and Uherské Hradiště
Anotace:
Ve své závěrečné bakalářské reflektuji postavení a přínos okresních divadel po sametové revoluci v roce 1989. Konkrétně v Městském divadle Zlín (tehdy Divadlo pracujících Gottwaldov) a Slováckém divadle v Uherském Hradišti, s obohacením o jejich dramaturgii v průběhu osudného roku. Tato práce se zaměřuje převážně na průběh jednotlivých dní po útoku na poklidně manifestující občany ze 17. listopadu …více
Abstract:
In my graduation thesis I reflect position and contribution in provincial theatres after so-called „velvet revolution“ in the year 1989. In the concrete Městské divadlo in Zlín (at that time Divadlo pracujících Gottwaldov) and Slovácké divadlo in Uherské Hradiště and theirs dramaturgy of the year. This essay is focusing principally on contiuance of particular days after fateful attack on leisurely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta