Miloslava DAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Hospodářský cyklus v ČR - komparace s vybranými státy EU

Business cycle in The Czech Republic - comparison with chosen states EU
Anotace:
Práce se zabývá analýzou hospodářského cyklu v ČR v 90. letech a po roce 2000. Zabývá se charakteristikou odlišností obou etap a charakteristikou příčin těchto odlišností. Dále pak se zabývá průběhem hospodářských cyklů ve vybraných zemích EU (Francie, Německo, Slovensko) a porovnáním hospodářských cyklů výše uvedených zemí s hospodářským cyklem ČR. V závěru se práce zabývá synchronizací hospodářského …více
Abstract:
The Essay is concerned with the analysis of business cycle in The Czech Republic within 90´s and after year 2000. It si concerned witch characteristics of differences of both stages and with causes of these differences. Further below it is concerned with Trade cycle´s progression within chosen European union´s countries (France, Germany, Slovakia). Essay then compares progression of trade cycle in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Novotný Václav, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management