Bc. Petra Šeberová

Bakalářská práce

A Portrait, a Reflection of the Soul: Film Adaptation of The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde

A Portrait, a Reflection of the Soul: Film Adaptation of The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde
Abstract:
Bakalářská práce s názvem Obraz, zrcadlo duše: filmová adaptace románu Oscara Wilda Obraz Doriana Graye se zabývá románem Obraz Doriana Graye, napsaným Oscarem Wildem, a jeho filmovou adaptací z roku 2009 nazvanou Dorian Gray a režírovanou Oliverem Parkerem. Cílem práce je porovnat filmové zpracování a původní román a ukázat, že jsou mezi nimi značné rozdíly zvláště s ohledem na explicitnost a zjednodušení …více
Abstract:
The Bachelor thesis A Portrait, a Reflection of the Soul: Film Adaptation of The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde deals with a novel The Picture of Dorian Gray written by Oscar Wilde and its film adaptation from the year 2009 called Dorian Gray and directed by Oliver Parker. The aim of the thesis is to compare the 2009 film to the original novel and show that there are substantial differences …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012
Zveřejnit od: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Filip Hanzelka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šeberová, Petra. A Portrait, a Reflection of the Soul: Film Adaptation of The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN