Bc. Jan Bernas

Diplomová práce

Srovnání redistribučního působení zdanění osobních příjmů a odvodů z mezd a souvisejících veřejných dávek v Česku a v Německu

Comparison of the redistributory impact of the personal income taxation and payroll taxes and of the related public benefits in Czechia and Germany
Anotace:
Práce srovnává redistribuční působení zdanění osobních příjmů a odvodů z mezd a souvisejících veřejných dávek v Česku a v Německu. První dvě kapitoly se zabývají vymezením daně ze závislé činnosti, základem daně, konstrukcí daně z příjmu fyzických osob včetně pojistného na sociální a zdravotní pojištění včetně přímo souvisejících veřejných dávek v Česku a v Německu. V praktické části je srovnáváno …více
Abstract:
The thesis compares the redistributive effect of taxation on personal income and deductions from wages and related public benefits in the Czech Republic and Germany. The first two chapters deal with the definition of taxes from employment, tax base, structure of the tax on personal income including social security and healt insurance including directly related public benefits in the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní