Bc. Ondřej Benkovský

Diplomová práce

Strukturované logování v jazyce Java

Structured Logging in Java Language
Anotace:
Cílem této práce je navrhnout a implementovat na základě prototypu vytvořeného vedoucím práce inovovanou verzi knihovny pro strukturované logování v jazyce Java. Výsledkem této práce je knihovna structlogger umožňující efektivní, vývojářům přátelské logování strukturovaných záznamů na základě principu kontextu pro proměnné. Efektivnost implementované knihovny spočívá v optimalizacích kódu pro logování …více
Abstract:
The aim of this thesis is to design and implement library for structured logging in Java based on the prototype created by the thesis supervisor. Result of this thesis is the structlogger library for efficient, developer friendly logging of structured records based on the variable context principle. Efficiency of implemented library lies in optimization of code for logging and code generation during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.