Theses 

Strukturované logování v jazyce Java – Bc. Ondřej Benkovský

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Bc. Ondřej Benkovský

Master's thesis

Strukturované logování v jazyce Java

Structured Logging in Java Language

Abstract: Cílem této práce je navrhnout a implementovat na základě prototypu vytvořeného vedoucím práce inovovanou verzi knihovny pro strukturované logování v jazyce Java. Výsledkem této práce je knihovna structlogger umožňující efektivní, vývojářům přátelské logování strukturovaných záznamů na základě principu kontextu pro proměnné. Efektivnost implementované knihovny spočívá v optimalizacích kódu pro logování a generování kódu během procesu kompilace.

Abstract: The aim of this thesis is to design and implement library for structured logging in Java based on the prototype created by the thesis supervisor. Result of this thesis is the structlogger library for efficient, developer friendly logging of structured records based on the variable context principle. Efficiency of implemented library lies in optimization of code for logging and code generation during compilation process.

Keywords: Java, strukturované logování, logování událostí, structlogger, zpracování anotací, Java Compiler Tree API, Pluggable Annotation Processing API, AST transformace

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 22:41, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz