Bc. Ondřej Benkovský

Master's thesis

Strukturované logování v jazyce Java

Structured Logging in Java Language
Abstract:
Cílem této práce je navrhnout a implementovat na základě prototypu vytvořeného vedoucím práce inovovanou verzi knihovny pro strukturované logování v jazyce Java. Výsledkem této práce je knihovna structlogger umožňující efektivní, vývojářům přátelské logování strukturovaných záznamů na základě principu kontextu pro proměnné. Efektivnost implementované knihovny spočívá v optimalizacích kódu pro logování …more
Abstract:
The aim of this thesis is to design and implement library for structured logging in Java based on the prototype created by the thesis supervisor. Result of this thesis is the structlogger library for efficient, developer friendly logging of structured records based on the variable context principle. Efficiency of implemented library lies in optimization of code for logging and code generation during …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.