Theses 

Strukturované logování v jazyce Java – Bc. Ondřej Benkovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Ondřej Benkovský

Diplomová práce

Strukturované logování v jazyce Java

Structured Logging in Java Language

Anotace: Cílem této práce je navrhnout a implementovat na základě prototypu vytvořeného vedoucím práce inovovanou verzi knihovny pro strukturované logování v jazyce Java. Výsledkem této práce je knihovna structlogger umožňující efektivní, vývojářům přátelské logování strukturovaných záznamů na základě principu kontextu pro proměnné. Efektivnost implementované knihovny spočívá v optimalizacích kódu pro logování a generování kódu během procesu kompilace.

Abstract: The aim of this thesis is to design and implement library for structured logging in Java based on the prototype created by the thesis supervisor. Result of this thesis is the structlogger library for efficient, developer friendly logging of structured records based on the variable context principle. Efficiency of implemented library lies in optimization of code for logging and code generation during compilation process.

Klíčová slova: Java, strukturované logování, logování událostí, structlogger, zpracování anotací, Java Compiler Tree API, Pluggable Annotation Processing API, AST transformace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Tovarňák, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:23, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz