Theses 

Využití expresivních terapií v procesu léčby drogových závislostí – Bc. Vanda Žurková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Vanda Žurková

Diplomová práce

Využití expresivních terapií v procesu léčby drogových závislostí

Use of expressive therapies in the process of drug addiction treatment

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá expresivními terapiemi a jejich využitím při procesu léčby drogových závislostí. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem a zda je expresivní terapie využívána při léčbě drogově závislých v zařízeních léčby drogové závislosti. Ve výzkumu byla použita kvalitativní strategie sběru dat. Výsledky výzkumu poukázaly na fakt, že expresivní terapie i přesto, že jsou účinným prostředkem léčby, nejsou příliš rozšířenou oblastí práce s klienty s drogovou závislostí. I když v některých zařízeních léčby (především v ústavní péči, či v terapeutických komunitách) je využívána jako regulérní terapeutický přístup, její potenciál obecně není v současné době plně využit.

Abstract: This diploma thesis deals with expressive therapies and their use through the process of drug addictions treatment. Purpose of this paper is found out, if and how is expressive therapy used through treatment of drug addict in drug treatment facilities. In research was used qualitative strategy of collecting data. Outcomes of research showed fact that expressive therapies, even though they are effective mean of treatment, they are not so prevalent in work with drug addict. Although in some drug treatment facilities (mostly in therapeutic communities or institutional care) is expressive therapy used regularly, potential of expressive therapy generally is not fully utilize nowadays.

Klíčová slova: expresivní terapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, tanečně-pohybová terapie, drogy, drogová závislost, léčba drogových závislostí, zařízení léčby drogových závislostí, expressive therapy, art therapy, drama therapy, music therapy, dance therapy, drugs, drug addiction, drug addiction treatment, drug treatment facilities.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz