Bc. Kateřina Špačková

Bakalářská práce

Experiential learning and its impact on students of English

Experiential learning and its impact on students of English
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zážitkovou výukou a intenzivními jazykovými kurzy v anglickém jazyce a její název je „Zážitková výuka a její vliv na studenty anglického jazyka”. Cílem této práce je podrobně popsat a rozebrat experimentální výuku a intenzivní zážitkové kurzy a jejich vliv na studenty. Dále se práce zabývá metodami a aktivitami používanými v rámci kurzu ve Fryštáku a v rámci podobných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with experiential learning and intensive learning courses in English and its title is “Experiential Learning and its Impact on Students of English”. The aim of this thesis is to focus on experiential learning and courses related to this kind of learning as well as on the consequences and the impact it has on students of combined and daily studies. Furthermore, the thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: M.A. Ailsa Marion Randall
  • Oponent: Mgr. Tomáš Andrášik

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta