Bc. Ing. Lucia Vavrová

Diplomová práce

Realizace principů dobré správy v prostředí finanční správy

Implementation of the principles of good governance in financial administration area
Abstract:
Diploma thesis Implementation of the principles of good governance in financial administration area deals with the concept of good administration, notably with the application of the principles of good administration in one of the subsets of public administration – in financial administration. The thesis analyzes the sources of the principles and bases of good administration – the law of the Czech …více
Abstract:
Diplomová práca Realizácia princípov dobrej správy v prostredí finančnej správy sa zaoberá konceptom dobrej správy, predovšetkým aplikáciou princípov dobrej správy v jednej z podmnožín verejnej správy – v správe finančnej. Práca analyzuje zdroje princípov a zásad dobrej správy - právny poriadok Českej republiky, Európsky kódex dobrej správnej praxe, „Desatoro“ princípov dobrej správy, ako aj Etický …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta