David PRANTL

Bakalářská práce

Zhodnocení webových stránek vybraných internetových obchodů (e-shopů)

Evaluation of selected e-commerce websites
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na problematiku hodnocení webových stránek s důrazem na internetové obchody. Teoretická část představuje úvod do problematiky podnikání na internetu, popisuje situaci na českém trhu a shrnuje zásady tvorby webových stránek z pohledu grafiky, použitelnosti, přístupnosti a technického řešení. Praktická část se zabývá vytvořením vhodné metodiky hodnocení webových stránek internetových …více
Abstract:
The submited thesis deals with evaluation and rating of the web pages with a main emphesasis on the e-shops. The theoretical part is mainly aimed as an introduction to the internet shopping issues. There is a description of the Czech market including law issues. Further there are described the main rules of a web pages development from a point of view of usability, accesibility and technical solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRANTL, David. Zhodnocení webových stránek vybraných internetových obchodů (e-shopů). Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management obchodních činností