Mgr. Petr Adamus

Bakalářská práce

Funkcionalizace uhlíkových nanotrubek kyslíkovými skupinami pro detekci amoniaku

Functionalization of carbon nanotubes by oxygen functional groups for detection of amonia
Anotace:
V této práci se věnujeme měření odezvy plynových senzorů na bázi uhlíkových nanotrubek na amoniak. Senzory jsou funkcionalizovány kyslíkovými skupinami pomocí kapacitně vázaného výboje za nízkého tlaku a dielektrického bariérového výboje za atmosférického tlaku za účelem zvýšení odezvy. Na senzorech byla měřena změna elektrického odporu v závislosti na koncentraci amoniaku. Použity byly koncentrace …více
Abstract:
In the following work we study a response of carbon nanotubes-based gas sensor to ammonia. Sensors are functionalized by oxygen functional groups in capacitively coupled discharge at low pressure and dieletric barrier discharge at atmospheric pressure with the purpose of increasing response. A dependence of electrical resistance on ammonia concentration was studied. Ammonia concentrations of 100, 250 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika

Práce na příbuzné téma