Bc. Petr Engliš

Diplomová práce

Evropská témata ve volbách do PS ČR v roce 2002 a ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004

European Topics in Chamber of Deputies of the Czech Republic Election Campaign 2002 compared with European Parliament Election Campaign 2004
Anotace:
Tato práce si klade za cíl analyzovat vliv evropských otázek na charakter a vývoj programatiky českých politických stran a to pomocí komparace volebních programů pro volby do Poslanecké sněmovny České republiky v roce 2002 a historicky prvních voleb do Evropského parlamentu v roce 2004. Důraz bude kladen především na analýzu prezentace postojů politických stran k problematice evropské integrace a jejich …více
Abstract:
This thesis deals with the impact of European topics on election programmes of the Czech political parties. By the comparison of House of deputies elections in 2002 and European Parlaiment elections in 2004 the thesis analysis the attitudes on the Czech political parties to European integration and their developement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií