Bc. Zuzana Žilinčíková

Bachelor's thesis

The American Family of the 1950s and its TV Representation

The American Family of the 1950s and its TV Representation
Abstract:
Tato práce se věnuje témě americké rodiny padesátých let minulého století. Tohle období se nazývá taky zlaté období manželství, protože důležitost rodiny a rodinného života v tomhle období pozoruhodně vzrostla. Úkolem této práce je zmapovat období padesátých let, a to především aspekty, které přispěli k vzrůstu důležitosti rodiny a následně analyzovat reprezentaci rodiny v seriály Dobrodružství Ozzie …more
Abstract:
This thesis focuses on the topic of the American family of the 1950s. This era is also called The Golden age of marriage while the importance of family and domesticity rose significantly. The aim of this thesis is to map the aspects that contributed to the rise of importance of family and afterwards to analyze the representation of the 1950s family in the TV series – The Adventures of Ozzie and Harriet …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jan Beneš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta