Bc. Zuzana Žilinčíková

Bachelor's thesis

The American Family of the 1950s and its TV Representation

The American Family of the 1950s and its TV Representation
Anotácia:
Tato práce se věnuje témě americké rodiny padesátých let minulého století. Tohle období se nazývá taky zlaté období manželství, protože důležitost rodiny a rodinného života v tomhle období pozoruhodně vzrostla. Úkolem této práce je zmapovat období padesátých let, a to především aspekty, které přispěli k vzrůstu důležitosti rodiny a následně analyzovat reprezentaci rodiny v seriály Dobrodružství Ozzie …viac
Abstract:
This thesis focuses on the topic of the American family of the 1950s. This era is also called The Golden age of marriage while the importance of family and domesticity rose significantly. The aim of this thesis is to map the aspects that contributed to the rise of importance of family and afterwards to analyze the representation of the 1950s family in the TV series – The Adventures of Ozzie and Harriet …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedúci: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Beneš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta