Mgr. Markéta Kalábová

Diplomová práce

Hodnocení toxicity léčby zářením u chronicky nemocných s karcinomem prostaty

Evaluation of Toxicity after Radiation Therapy for Prostate Cancer
Anotace:
Diplomová práce s názvem Hodnocení toxicity léčby zářením u chronicky nemocných s karcinomem prostaty je teoreticko-výzkumná. V teoretické části se seznámíme s diagnostikou a s možnostmi radiologické léčby zhoubného nádoru prostaty. Ale hlavně s účinkem záření na nádor a zdravou tkáň. Cílem výzkumné části bylo zjistit chronické vedlejší účinky a následný zdravotní stav u živých nemocných po ozáření …více
Abstract:
The diploma thesis "Radiation Therapy Toxicity Evaluation in Prostate Cancer Treated Patients" involves theoretical and research parts. The theoretical part deals with the cancerous tumour diagnosis and the radiation therapy options, but primarily with the radiation effects on cancerous and healthy tissues. The research part was aimed at chronic side effects and health condition in the live patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kalábová, Markéta. Hodnocení toxicity léčby zářením u chronicky nemocných s karcinomem prostaty. Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech