Bc. Jakub Gyönyör

Bakalářská práce

Zápis lidových písní z Hontu na základě publikace A. S. Lörincz: Adventtöl Adventig

Notation of Hont folk songs according to A. S. Lörincz: Adventtöl Adventig
Anotace:
Cílem práce je opatření textů maďarských lidových písní z Hontu podle publikace A. S. Lörincz: Adventtöl adventig notovými záznamy. Práce obsahuje tyto záznamy, řadí je a komentuje.
Abstract:
The aim of this work is notation of Hungarian folk songs according to A. S. Lörincz: Adventtöl adventig. The work includes these notations which were sorted and described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání