Radovan Štěpánek

Bakalářská práce

Spokojenost zákazníka vybraného podniku

Customer satisfaction of selected company
Abstract:
The aim of the bachelor thesis: „Customer satisfaction of a selected company” is to analyse customer satisfaction of a company Music Lab in Brno. Thesis is divided into two parts, first part is focused on theoretical basis of customer satisfaction, measurement of customer satisfaction, questionnaire survey. The second part applies the theoretical concepts into a practice based on created questionnaire …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Spokojnosť zákazníka vybraného podniku“ je analyzovať spokojnosť zákazníkov v podniku Music Lab v Brne. Práca je rozdelená na dve časti, prvá časť je zameraná na teoretické poznatky ohľadom zákazníckej spokojnosti, merania zákazníckej spokojnosti, dotazníkového šetrenia. V druhej časti sú aplikované teoretické poznatky v praxi pomocou výskumu na základe vytvoreného dotazníka …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta