Radovan Štěpánek

Bachelor's thesis

Spokojenost zákazníka vybraného podniku

Customer satisfaction of selected company
Abstract:
The aim of the bachelor thesis: „Customer satisfaction of a selected company” is to analyse customer satisfaction of a company Music Lab in Brno. Thesis is divided into two parts, first part is focused on theoretical basis of customer satisfaction, measurement of customer satisfaction, questionnaire survey. The second part applies the theoretical concepts into a practice based on created questionnaire …more
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Spokojnosť zákazníka vybraného podniku“ je analyzovať spokojnosť zákazníkov v podniku Music Lab v Brne. Práca je rozdelená na dve časti, prvá časť je zameraná na teoretické poznatky ohľadom zákazníckej spokojnosti, merania zákazníckej spokojnosti, dotazníkového šetrenia. V druhej časti sú aplikované teoretické poznatky v praxi pomocou výskumu na základe vytvoreného dotazníka …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta