Bc. Hana Čižmářová

Bakalářská práce

Laténské sídliště v Brně - Slatině, pol. "Švédské valy"

The Laténe Settlement in Brno - Slatina, "Švédské valy"
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení materiálu a archeologických situací zjištěných při záchranném výzkumu na katastru obce Brno - Slatina. Akce nazvaná "CTP, plocha C1" proběhla v létě 2006 pod vedením Mgr.P. Kose z ÚAPP Brno, v.v.i. V poloze "Švédské valy" bylo odkryto laténské nížinné sídliště, které je společně s lokalitou Bořitov - "Písky" jedinou kompletně prozkoumanou osadou na Moravě. Velký …více
Abstract:
This thesis handles with analyzing results gained in the research in Brno - Slatina, “Švédské valy” where was uncovered the downlands settlement of La Téne Period. It was colled "CTP, working place C1" and it happend in summer 2006 under supervision Mgr. P. Kos who is employed at ÚAPP Brno, v.v.i. I focused mainly on analyzing materials from the settlement (ceramics, artefacts made from iron, stone …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petra Goláňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Archeologie