Mgr. Pavla Puškášová

Diplomová práce

CLIL activities for music lessons

CLIL activities for music lessons
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá některými aspekty Obsahově a jazykově integrovaného vyučování (CLIL) v hodinách hudební výchovy. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy a koncepce, vyjmenovává nejdůležitější znaky CLILu, zabývá se některými otázkami CLILu a hudebního vzdělání, které jsou specifické pro český vzdělávací systém, a také podrobně rozebírá některé aspekty vytváření konkrétních aktivit …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on some aspects of Content and Language Integrated Learning (CLIL) in music lessons. The theoretical part explains basic terminology and concepts, it lists the important features of CLIL, it deals with specific issues of CLIL approach and music education in the Czech Republic and it also deals with some aspects of designing a CLIL activity for a school lesson. The practical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Naděžda Vojtková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy