Bc. Markéta Szydlowská

Master's thesis

3D digitální vizualizace lidového kroje

3D Digital visualization of the Folk Costume
Abstract:
Cílem této diplomové práce je vytvořit 3D model a lidového kroje, a to všech jeho částí, včetně virtuální lidské postavy. Aplikace, která je vytvořena v programu Unity 3D, a která je součástí této práce, umožňuje uživateli interaktivní prohlížení jednotlivých krojových částí, které je doplněno stručnými informacemi o těchto částech.
Abstract:
The object of this master thesis is to create folk costume 3D model with all its parts including virtual human character. Application which is created in Unity 3D and which is a part of the thesis, allows user to interactively view folk costume parts. Every part also contains brief information about itself.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: MgA. Helena Lukášová, ArtD.
  • Reader: Mgr. Vilém Šustr

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics