Bc. Eva Jančíková

Bakalářská práce

Catedral de Santiago de Compostela

Cathedral of Santiago de Compostela
Abstract:
The first part is dedicated to the translation of a text about the cathedral of Santiago de Compostela from Spanish into Czech. The second part is a stylistic analysis of the original text. The last part is focused on different translation methods.
Abstract:
První část práce tvoří překlad textu o katedrále v Santiagu de Compostela ze španělštiny do češtiny. Druhá část je věnována stylistickému komentáři výchozího textu. Ve třetí části se autor zabývá teorií překladu.
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Hana Valíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura