Bc. Marek Seemann

Bakalářská práce

Scada Beat - supervizorní dohled a sběr dat

Scada Beat - supervisor surveillance and data collection
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá teoretickým a aplikačním nasazením nízkonákladových systému pro sběr základních hodnot z pracovních strojů. Topologie je rozčleněna na server a klienty, přičemž každý stroj je klient na ethernetové síti. Následným cílem je vyhodnocení údajů pro další zpracování výkonnosti a kontroly daného systému. Cílem je dosáhnout multiplatformní webové vizualizace.
Abstract:
This thesis deals with the theoretical and application deployment of low-cost system for reading the core values of working machines. Topology is divided into server and clients, each client machine is on an Ethernet network. A subsequent objective is to evaluate the data for further processing performance data and control the system. The aim is to achieve cross-platform web visualization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma