Bc. Marek Seemann

Bachelor's thesis

Scada Beat - supervizorní dohled a sběr dat

Scada Beat - supervisor surveillance and data collection
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá teoretickým a aplikačním nasazením nízkonákladových systému pro sběr základních hodnot z pracovních strojů. Topologie je rozčleněna na server a klienty, přičemž každý stroj je klient na ethernetové síti. Následným cílem je vyhodnocení údajů pro další zpracování výkonnosti a kontroly daného systému. Cílem je dosáhnout multiplatformní webové vizualizace.
Abstract:
This thesis deals with the theoretical and application deployment of low-cost system for reading the core values of working machines. Topology is divided into server and clients, each client machine is on an Ethernet network. A subsequent objective is to evaluate the data for further processing performance data and control the system. The aim is to achieve cross-platform web visualization.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2014
  • Supervisor: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic