Bc. Jáchym Mück

Diplomová práce

CuZnAl směsné oxidy pro selektivní hydrogenolýzu glycerolu na propan-1,2-diol

CuZnAl mixed oxides for selective hydrogenolysis of glycerol to propane-1,2-diol
Anotace:
CuZnAl směsné oxidy se jeví jako vhodné katalyzátory pro selektivní hydrogenolýzu glycerolu na propan-1,2-diol. V této diplomové práci je pozornost zaměřena na syntézu CuZnAl hydrotalcitů s různým molárním poměrem kovů jako prekurzorů pro CuZnAl směsné oxidy. Práce se dále věnuje charakterizaci připravených hydrotalcitů, směsných oxidů a redukovaných směsných oxidů s využitím vybraných instrumentálních …více
Abstract:
CuZnAl mixed oxides seem like suitable catalytic converters for selective hydrogenolysis of glycerol to propane-1,2-diol. In this diploma thesis, the main attention is given on to synthesis of CuZnA1 hydrotalcites with various metal molar ratio as precursors for CuZnA1 mixed oxides. The thesis is also devoted to the characterization of prepared hydrotalcites, mixes oxides and reduced mixed oxides with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Frolich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mück, Jáchym. CuZnAl směsné oxidy pro selektivní hydrogenolýzu glycerolu na propan-1,2-diol. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Technická fyzikální chemie

Práce na příbuzné téma